9th November 2011 Mt Druitt St Marys Standard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19th October 2011

 Mt Druitt St Marys Standard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18th October 2011- Mt Druitt St Marys Star

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12th October 2011  Mt Druitt St Marys Standard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27th July 2011

Mt Druitt St Marys Star

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

July 2011 Blacktown Advocate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29th June 2011  Mt Druitt St Marys Standard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11th May 2011

-Mt Druitt St Marys Standard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

April 2011

-Mt Druitt St Marys Standard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22nd March 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4th April 2006 - Blacktown Advocate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29th March 2006 - Mt Druitt St Marys Standard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29th October 2003 - Mt Druitt St Marys Standard